Reklamacje

Reklamacja towaru - formularz

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

  • odesłać lub dostarczyć na własny koszt wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego z dopiskiem „Reklamacja sklep Fitanu.com” (Martes Sport Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 119, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru zostaną Kupującemu zwrócone w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji.
    lub
  • skorzystać ze strony szybkiezwroty.pl, wybierając firmę Martes Sport, dzięki czemu towar zostanie dostarczony do działu reklamacji na nasz koszt.

Prosimy skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe. Dołączenie wypełnionego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi do paczki usprawni przeprowadzenie procesu reklamacyjnego. Zgłoszenia reklamacji Kupujący może zgłosić do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: [email protected]

W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od dnia dostarczenia produktu.