Polityka prywatności Klubu Fitanu

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez aplikację o nazwie KLUB FITANU, której właścicielem i operatorem jest Martes Sport Sp. z o.o., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000077249 z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała (zwanej dalej Martes Sport).

Martes Sport dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Aplikacji oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

 

Jakie dane zbiera Aplikacja podczas rejestracji i korzystania?

Aplikacja będzie od Państwa zbierać następujące dane osobowe:

  • nazwisko i imię,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • płeć,
  • miejsce zamieszkania.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne do rejestracji i korzystania z Aplikacji.

Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z możliwości, jakie oferuje Aplikacja.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: io[email protected], numeru telefonu (033) 82 81 771.

 

O ile wyraziliście na to zgodę, podane przez Państwa dane będą wykorzystywane w celach marketingowych. Jeżeli ponadto wyraziliście Państwo zgodę na dostosowywanie oferty handlowej lub reklamy w sposób zautomatyzowany do Państwa preferencji (profilowanie) – przesyłana informacja handlowa może zostać ukształtowana przy uwzględnieniu danych demograficznych lub behawioralnych będących w posiadaniu Aplikacji. W szczególności możliwe będzie wówczas dokładniejsze personalizowanie przekazu z rekomendacjami produktowymi na podstawie przeglądanych produktów.

Zgoda na dany rodzaj przetwarzania może być cofnięta w każdym czasie np. poprzez wysłanie wiadomości na adres [email protected]. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Martes Sport dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Aplikacji w celu ochrony Państwa danych. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Aplikacji i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Aplikacja nie będzie zwracała się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Aplikacji.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Aplikacji, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [email protected].

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: [email protected].