Regulamin Promocji

REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI REEBOK”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki REEBOK” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
 3. Promocja obowiązuje od 05 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „REEBOK50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „ZASTOSUJ KOD RABATOWY” . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ ZNIŻKĘ”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC na drugi tańszy produkt. Przy czym, rabat nie jest udzielany przy zakupie więcej niż dwóch produktów marki REEBOK / REEBOK CLASSIC.  
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

-----

REGULAMIN PROMOCJI

„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ RZECZ MARKI IGUANA”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą rzecz marki IGUANA” („Promocja”) realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą  w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
 3. Promocja obowiązuje od 05 lipca 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki IGUANA w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska możliwość wykorzystania kodu rabatowego „IGUANA50” (dalej jako: „Kod rabatowy”).
 5. Kod rabatowy nalicza rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Kody rabatowe nie sumują się.
 7. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
 8. Kody rabatowe nie są środkami płatniczymi, a jedynie rabatami kwotowymi udzielanymi przez właściciela Sklepu. Klient uaktywnia rabat dodając produkty, o których mowa w pkt. 4 do Koszyka, a następnie wpisując kod rabatowy w polu oznaczonym „ZASTOSUJ KOD RABATOWY” . Po wpisaniu poprawnego kodu oraz zaakceptowaniu go przyciskiem „ZASTOSUJ ZNIŻKĘ”, klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Kody rabatowe posiadają określone daty ważności. Po ich upłynięciu nie będzie można skorzystać z kodów.
 9. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 10. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 11. Rabat udzielany jest przy zakupie dwóch produktów marki IGUANA na drugi tańszy produkt. Przy czym, rabat nie jest udzielany przy zakupie więcej niż dwóch produktów marki IGUANA.  
 12. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 13. Towary zakupione w ramach promocji podlegają zwrotowi wyłącznie jako Komplet, nie jest możliwy częściowy zwrot zamówienia. Towary zakupione w ramach Promocji nie podlegają wymianie.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji
 15. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 16. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 17. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji na stronie internetowej https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji . Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

 

Regulamin Promocji
5% na zakupy w Off-Line

 1. Promocja jest organizowana przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek nr 115, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł.
 2. Promocja trwa od 22.08.2019 do 31.12.2019 w sklepach stacjonarnych Martes Sport Premium (lista sklepów stacjonarnych biorących udział w Promocji opisana jest w Załączniku do niniejszego Regulaminu) oraz w sklepie internetowym fitanu.com (dalej „sklep Fitanu”).
 3. Klienci sklepu Fitanu, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera Fitanu i potwierdzą subskrypcję uzyskają jednorazowy kod uprawniający do rabatu w wysokości 20% na zakupy powyżej 150,00 zł w sklepie Fitanu, ważny przez 30 dni, a także dodatkowo uprawniający do jednorazowego rabatu w wysokości 5% na wszystkie zakupy w sklepach stacjonarnych Martes Sport Premium w dniu subskrypcji.
 4. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora, a także nie łączy się z rabatem wynikającym z Karty Dużej Rodziny.
 5. Regulamin Promocji jest dostępny w sklepach biorących udział w Promocji oraz na stronie https://fitanu.com/pl/regulamin-promocji

 

Załącznik – lista sklepów Martes Sport Premium

Martes Sport Premium

Bielsko-Biała

43-300

ul. Mostowa 5

Galeria Sfera

Martes Sport Premium

Gdynia

81-525

Al. Zwycięstwa 256

Klif Gdynia

Martes Sport Premium

Warszawa

00-017

ul. Marszałkowska 104/122

Wars Sawa Junior

Martes Sport Premium

Poznań

61-888

ul. Półwiejska 42

Stary Browar

Martes Sport Premium

Warszawa

03-144

ul. Światowida 17

Galeria Północna

Martes Sport Premium

Wrocław

50-086

ul. Sucha 1

Wroclavia

Martes Sport Premium

Kraków

31-876

al.. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41

Galeria Serenada

Martes Sport Premium

Katowice

40-101

ul. Chorzowska 107

Silesia City Center

Martes Sport Premium

Katowice

40-600

ul. Kościuszki 229

Galeria Libero

Martes Sport Premium

Warszawa

01-943

ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15

Galeria Młociny