REGULAMIN PROMOCJI 

„-10% NA PRODUKTY OZNACZONE KODEM BRAND10”

 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji ,,-10% na produkty oznaczone kodem BRAND10’’ („Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez Spółkę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje:
  1. od 03.06.2024 roku do 17.06.2024 roku do godz. 9:00 na markę HUARI.
  2. od 10.06.2024 roku do 14.06.2024 roku do godz. 9:00 na koszulki i bluzy.
 4. Każdy klient, który w ramach jednej transakcji (jednego zamówienia) w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu co najmniej dwóch produktów, w tym co najmniej jednego oznaczonego kodem BRAND10 uzyska rabat w wysokości 10% odliczany od ceny produktów oznaczonych kodem BRAND10.
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 6. Z Promocji wyłączone są produkty klubowicza.
 7. W celu skorzystania z Promocji, w koszyku należy wpisać kod rabatowy BRAND10.
 8. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 10. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 11. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 12. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest na stronie www.fitanu.com.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okresu Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy na stronie www.fitanu.com.
 15. Nowe postanowienia będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

REGULAMIN PROMOCJI 

„-15% NA PRODUKTY OZNACZONE KODEM BRAND15”

 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji ,,-15% na produkty oznaczone kodem BRAND15’’ („Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez Spółkę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje:
  1. od 16.05.2024 roku do 21.05.2024 roku do godz. 9:00 na marki Fitanu, Huari i Coolslide.
  2. od 20.05.2024 roku do 03.06.2024 roku do godz. 9:00 na markę O’Neill.
  3. od 21.05.2024 roku do 27.05.2024 roku do godz. 9:00 na akcesoria z kategorii kobieta.
  4. od 23.05.2024 roku do 03.06.2024 roku do godz. 9:00 na kategorię skating, z wyłączeniem hulajnóg elektrycznych.
  5. od 27.05.2024 roku do 10.06.2024 roku do godz. 9:00 na kategorię sporty rakietowe.
  6. od 29.05.2024 roku do 03.06.2024 roku do godz. 9:00 na marki Fitanu, Huari i Coolslide.
 4. Każdy klient, który w ramach jednej transakcji (jednego zamówienia) w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu co najmniej dwóch produktów, w tym co najmniej jednego oznaczonego kodem BRAND15 uzyska rabat w wysokości 15% odliczany od ceny produktów oznaczonych kodem BRAND15.
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 6. Z Promocji wyłączone są produkty klubowicza.
 7. W celu skorzystania z Promocji, w koszyku należy wpisać kod rabatowy BRAND15.
 8. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 10. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 11. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 12. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest na stronie www.fitanu.com.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okresu Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy na stronie www.fitanu.com.
 15. Nowe postanowienia będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

 

REGULAMIN PROMOCJI 

„-15% NA PRODUKTY OZNACZONE KODEM SALE”

 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji ,,-15% na produkty oznaczone kodem SALE’’ („Promocja”), realizowanej w sklepie internetowym fitanu.com („Sklep”).
 2. Promocja jest organizowana przez Spółkę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 03.06.2024 roku do 10.06.2024 roku do godz. 9:00.
 4. Każdy klient, który w ramach jednej transakcji (jednego zamówienia) w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu co najmniej dwóch produktów, w tym co najmniej jednego oznaczonego kodem SALE uzyska rabat w wysokości 15% odliczany od ceny produktów oznaczonych kodem SALE.
 5. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora.
 6. Z Promocji wyłączone są produkty klubowicza.
 7. W celu skorzystania z Promocji, w koszyku należy wpisać kod rabatowy SALE.
 8. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 10. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 11. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 12. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 13. Regulamin niniejszej Promocji dostępny jest na stronie www.fitanu.com.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okresu Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy na stronie www.fitanu.com.
 15. Nowe postanowienia będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.